0

گرافکر | Gerafekr

علی صفایی حائری

به سامانۀ مسئله محورِ گراف خوش آمدید

در این سامانه به کمک هم می‌خواهیم پاسخگوی نیازهای یکدیگر باشیم. نیازهای تربیتی، خانوادگی و … .

هرکدام از ما یک سری تخصص‌ها و طبیعتاً نیازمندی‌هایی داریم. هدف نهایی سامانۀ گراف کمک به حل مسائل افراد با مرتبط کردن آن‌ها به اشخاصی است که در آن حوزه دانش و تجربه دارند. این ارتباط هم بصورت مستقیم (مشاوره، اردو و …) و هم بصورت غیر مستقیم (در قالب‌های اندیشه، انیمیشن و …) صورت خواهد گرفت.

طبیعتا بدون کمک شما عزیزانِ متخصص، کاری از پیش نخواهیم برد. پس منتظرتان هستیم.