0

سرویس اندیشه مجموعه چشمه جاری آسمان

علی صفایی حائری (عین-صاد)

علی صفایی حائری (۱۳۳۰-۱۳۷۸) معروف به عین صاد، روحانی و نویسنده شیعه بود. وی بر نگرش نظام‌مند به آموزه‌های دینی تأکید داشت و در بین نظام‌های اسلامی، معتقد به تقدّم نظام تربیتی بر نظام‌های دیگر بود.
ورود به صفحه اندیشمند

امام موسی صدر

سیّد موسی صدر (متولد ۱۳۰۷) روحانی و مجتهد شیعه که پس از هجرت از ایران به لبنان، مجلس اعلای شیعیان لبنان و جنبش امل را تأسیس کرد و رهبری فکری و سیاسی شیعیان این کشور را نزدیک به 20 سال عهده‌دار شد.
بزودی...