کتاب مسئولیت و سازندگی | علی صفایی حائری

کتاب مسئولیت و سازندگی

نویسنده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
ناشر: لیلة القدر , ذکرا
تعداد صفحه: 358

روش تربیتی اسلام
در این کتاب که اولین کتاب منتشرشده از استاد علی صفایی حائری است، روش تربیتی اسلام تبیین گردیده است. در بخش اول ، مسئولیت انسان در برابر خود و دیگران، سازندگی و تربیت دانسته شده و پس از تبیین مفهوم تربیت و مشخصات مربی، به‌ تفصیل از روش تربیتی اسلام و لوازم آن بحث شده است. در بخش دوم، پس از تحلیل روحیه‌های گوناگون افراد، روش برخورد با هر روحیه توضیح داده شده است.
تربیت، همان رشد استعدادهای انسانی و جهت دادن به آن است و برای این منظور، آدمی باید ریشه بگیرد و با عشق و معرفت، وجود خود را سرشار سازد. چگونه باید به عشق بزرگ‌تر رسید تا از عشق‌های دیگر رها شد؟ با طی چه مراحلی به معرفت صحیح می‌توان رسید؟ با چه روش‌هایی می‌توان به سازندگی دیگران اقدام کرد؟ با روحیه‌های مختلف چگونه باید برخورد کرد؟ در این کتاب به این سؤالات پاسخ داده شده است.