کتاب وقتی که از خودت میسوزی | علی صفایی حائری

کتاب وقتی که از خودت میسوزی

نویسنده: علی صفایی حائری
ناشر: لیلة القدر , ذکرا
تعداد صفحه: 63
خرید کتاب

این کتاب درباره استعدادهای عظیم انسان و به جریان انداختن یا راکد نگاه داشتن آنهاست. آیا ما «رشد» را جهت خودمان قرار داده ایم یا «خسر» را؟! آیا با آن همه استعداد، امیر و مسلط بر دنیا بوده ایم یا اسیر و مغلوب دنیا؟!

کتاب وقتی که از خودت میسوزی، شرحیست بر سوره ی «مسد» که میتواند مکملی مناسب باشد برای کتابهای «رشد» و «عوامل رشد، رکود، انحطاط».


خرید / مطالعه

خرید نسخه چاپی