کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان | شهید بهشتی

کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان

نویسنده: شهید بهشتی
ناشر: بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی
تعداد صفحه: 184
خرید کتاب

اين‌ كتاب‌ شامل‌ يازده‌ گفتار و نوشتار از آيت‌ الله‌ شهيد دكتر بهشتی درباره مسايل‌ گوناگون‌ تربيتي‌ است.

سابقه ورود به‌ اين‌ قلمرو به‌ اولين‌ سال‌های تحصيل‌ دكتر بهشتی در قم‌ باز مي‌گردد. ايشان، كه‌ هم‌ به‌ سبب‌ توجهی كه‌ به‌ اهميت‌ تربيت‌ نسل‌ جديد نشان‌ می‌داد و هم‌ به‌ دليل‌ اكراه‌ در استفاده‌ از شهريه طلاب، با تكيه‌ بر دانش‌ خود در زمينه انگليسي‌ تصميم‌ به‌ تدريس‌ در دبيرستان‌های قم‌ به‌ عنوان‌ دبير زبان‌ انگليسی گرفت، پس‌ از مدت‌ كوتاهي‌ براي‌ مديريت‌ دبيرستان‌ تازه‌ تأسيس‌ شده‌ “دين‌ و دانش” به‌ همكاری فراخوانده‌ شد. وي‌ طی اين‌ سال‌ها، نخستين‌ برنامه‌هاي‌ آموزشی و تربيتی مبتنی بر اصول‌ علمی آموزش‌ و پرورش‌ نوجوانان‌ مطابق‌ با مبانی تربيتی اسلام‌ طراحی كرد و با دل‌ و جان‌ به‌ فعاليت‌ در اين‌ زمينه‌ پرداخت. حاصل‌ آن‌ تلاش‌ برنامه‌ريزی شده، تربيت‌ نسلی خلاق، عالم، و پای‌بند به‌ اصول‌ اخلاقی بود.


توضیحات بیشتر راجع به کتاب

گفتارها و نوشتارهاى حاضر را میتوان در چند گروه قرار داد:

  • نخست گفتارهايى است كه بيش از انقلاب اسلامى براى اولياء و مربيان برخى مدارس ایراد گرديده.
  • نوشتار “عادت” ترجمه مقاله‌اى با همين عنوان از ويليام جيمز (فيلسوف و روانشناس معروف امريكايى) است كه در نشريه مكتب تشيع در سال ۱۳۴۰ به چاپ رسيده است.
  • برخى ديگر از گفتارها، از سلسله مباحث تفسير قرآن ايشان، كـه بـه موضوع اين كتاب مربوط بوده، انتخاب گرديده است.
  • و سرانجام چند گفتار كـه در همين زمينه و در سالهاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايراد شده است.

برشی از کتاب (۱):

«كوشش اسلام ايـن است كه انسانِ آزاد تربيت كند؛ آزاد از همه چيز؛ آزاد از بند هوا و هوس؛ آزاد از تسلط خشم؛ آزاد از گرايش به جاه‌طلبى و قـدرت و ثـروت؛ آزاد از تسلط ديگران؛ آزادِ آزاد؛ تا راه خويشتن را همواره آزادانه انتخاب كنـد. شـما هـرچـه حـد و تعزير و تمرين و تربيت در روايات و احكام اسـلامى مى‌يابيـد همـه در ايـن جهت است؛ كمكى است بـه تقويـت آزادى و قدرت انتخاب در درون و در برون؛ رهيدن هر چه بيشتر از سلطه ضد اختيار و آزادى در درون و در بـرون.»

برشی از کتاب (۲):

«بزرگترين ويژگى انسان از ديدگاه اسلام اين است كه جاندارى است آگـاه، انديشمند، انتخـابگر و مختـار. مـردم را در جهل و بي‌خبرى و ناآگاهى نگهداشتن، بچـه‌هـا را در جهل و بي‌خبرى و ناآگاهى نگهداشتن، و بچـه‌ها و مـردم را از آزادى و آزاد زيسـتن محـروم كـردن، بزرگترين ظلم و ستم در حق آنهاست. منتها، آقاى عزيز و خـانم محتـرم و معلم عزيز؛ بچه‌ی آزاد تربيت كردن درد سر و زحمت دارد و كارى دشوار است.»

بیشتر کمتر