کتاب نامه های بلوغ | علی صفایی حائری

کتاب نامه های بلوغ

نویسنده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
ناشر: لیلة القدر , ذکرا
تعداد صفحه: 264

نامه‏ هاى بلوغ، شامل پنج نامه از استاد على صفایى حائرى به فرزندانش است که هنگام بلوغ آنها نگاشته است.
مخاطب در این نامه‏ ها ظاهراً فرزندان استاد بوده ‏اند، اما مسائل طرح‌شده، راه‌گشای هر انسان در هنگامه‌ انتخاب‌ اوست.
بلوغ که با تحولات و بحران‏ها همراه است، سرآغاز تحولات روحى بسیار بزرگ‏ است.
در این مرحله از رشد است که انسان با اختیار و آزادی، بر اساس شناخت و معرفت باید هدف خویش را مشخص کند.
این انتخاب، نیازمند بینش‌ها و گرایش‌هاست تا بتوان به آن واسطه، مراحل سلوک و اخلاق را به‌درستی طی کرد و با شناخت صحیح از رضایت و خشنودی، با طی آن مراحل به رضا و رضوان رسید. در این مسیر نباید از عمل و بحران‌های عمل غافل شد.
این‌ نامه‌ها راه‌گشای چنین مسیری است.