کتاب مشهور آسمان | عزیزالله حیدری

کتاب مشهور آسمان

نویسنده: عزیزالله حیدری
ناشر: لیلة القدر , ذکرا
تعداد صفحه: 260

خاطراتی تاثیرگذار از شخصیت و وجوه عملی استاد علی صفایی حائری (عین-صاد)