کتاب مسئولیت و سازندگی | علی صفایی حائری

کتاب مسئولیت و سازندگی

نویسنده: علی صفایی حائری
ناشر: لیلة القدر , ذکرا
تعداد صفحه: 358
خرید کتاب

در کتاب مسئولیت و سازندگی که اولین کتاب منتشرشده از استاد علی صفایی حائری است، روش تربیتی اسلام تبیین گردیده است. در بخش اول ، مسئولیت انسان در برابر خود و دیگران، سازندگی و تربیت دانسته شده و پس از تبیین مفهوم تربیت و مشخصات مربی، به‌ تفصیل از روش تربیتی اسلام و لوازم آن بحث شده است. در بخش دوم، پس از تحلیل روحیه‌های گوناگون افراد، روش برخورد با هر روحیه توضیح داده شده است.

تربیت، همان رشد استعدادهای انسانی و جهت دادن به آن است و برای این منظور، آدمی باید ریشه بگیرد و با عشق و معرفت، وجود خود را سرشار سازد. چگونه باید به عشق بزرگ‌تر رسید تا از عشق‌های دیگر رها شد؟ با طی چه مراحلی به معرفت صحیح می‌توان رسید؟ با چه روش‌هایی می‌توان به سازندگی دیگران اقدام کرد؟ با روحیه‌های مختلف چگونه باید برخورد کرد؟ در این کتاب به این سؤالات پاسخ داده شده است.


توضیحات بیشتر راجع به کتاب

در گیرودار روزهای اختناق قبل از انقلاب و هنگامی‌ که گرایشات دینی با تلاش اندیشمندان اسلامی، اوج می‌گرفت و همه در تکاپوی شناخت وظیفه و انجام مسئولیت‌ها بودند، نطفه این کتاب شکل گرفت، اولین کتاب استاد علی صفایی حائری!

کتابی که استاد در رابطه با آن می‌گوید: «من با مسئولیت و سازندگی شروع کردم؛ چون می‌دیدم ما امروز بیش از هر وقت دیگر، نیازمند این مسئله هستیم.»

اما باید پرسید، این مسئله، کدام است؟ و آیا در قرار گرفتن دو عبارت «مسئولیت» و «سازندگی» در کنار یکدیگر، نکته‌ای نهفته است؟!

استاد صفایی حائری در این کتاب با ظرافت هرچه تمام‌تر، به تبیین نظام تربیتی اسلام پرداخته و بیان می دارد: «مسئله‌ی تربیت و سازندگی، بزرگ‌ترین مسئولیت ما در این قرن وحشی و اولین مسئله است.»

او که تربیت را چیزی فراتر از «شاخ و برگ دادن و در سطح کاویدن» و «با شعارها داغ کردن و با تلقین حرارت دادن» و «به دوش کشیدن و بغل کردن» می‌داند، تلاش کرده تا در این کتاب، به صورت ریشه‌ای و به تفصیل به توضیح مسئله‌ی تربیت و موضوعات بسیار مهم دیگر در این مسیر بپردازد.

بخشی از مباحثی که در این کتاب به آن‌ها پرداخته شده:

  • مفهوم تربیت
  • شکل و روش‌های تربیت
  • مربی و ویژگی‌ها و نقش‌های او
  • سیر نظام تربیتی اسلامی
  • مفهوم تفکر، تعقل، تدبر، آزادی، آموزش، یادآوری و نقش این موارد در روش تربیتی اسلام
  • تبیین روحیه‌های مختلف و نحوه مواجهه با آن‌ها
  • هنگام تربیت
  • شاخه‌های سازندگی
  • و… بسیاری موارد مهم و کلیدی دیگر

قسمتی از کتاب:
«تربیت انسان، نمی تواند مسخ او و پوک کردن او و غلتاندن او باشد. هرگونه تربیتی که با دست انسان تحقق نگیرد و با انتخاب او همراه نباشد، درواقع مسخ کردن و نفی او حساب می‌شود. و این است که تربیت‌های تلقینی و تقلیدی و تحمیلی و سنتی، ارزش نخواهند داشت، حتی ضد ارزش هستند و عامل نفی انسان و آخر سر هم باعث عصیان و طغیان او. … هنگامی که می‌خواهیم فردی را بسازیم و یا جامعه‌ای را بازسازی کنیم، ناچاریم که در اعماق بکاویم و ریشه‌ها را بیدار نماییم. … ما افراد را مثل استخری به آب بسته‌ایم، به جای آنکه همچون چشمه‌ای کاویده باشیم و این است که آن ها به مرور زمان رنگ عوض می‌کنند و کرم ور می‌آورند.»

بیشتر کمتر