کتاب قدر | علی صفایی حائری

کتاب قدر

نویسنده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
ناشر: لیلة القدر , ذکرا
تعداد صفحه: 20

این نوشته ی بسیار مختصر و غنی، شرحیست شگفت از سوره ی «قدر» که نگاهی نو و افقی وسیع در برابر شما خواهد گشود.

صحبت در اینجا از «قدر انسان» است و چگونگی مواجهه با «بحران ها و تاریکی ها» و «تدبیر و تقدیر و رهبری» را مورد بررسی قرار داده است.

خرید یا مطالعه کتاب