کتاب غدیر | علی صفایی حائری (عین-صاد)

کتاب غدیر

نویسنده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
ناشر: ذکرا , لیلة القدر
تعداد صفحه: 43
خرید کتاب

«ولایتِ علی، نه علی را دوست داشتن، که فقط علی را دوست داشتن است»!

در کتابِ کم حجمِ غدیر، شما با تبیینی عمیق و نو و انسانی از «چیستی ولایت»، «زیربنا و پایه ها و ضرورت ولایت»، «هدف این ولایت و رهبری» مواجه میشوید، و نمونه هایی از «گامهای رسول برای زمینه سازی و استقرار آن» شمرده شده است. در مقدمه ی این کتاب، استاد صفایی توصیفی از روز غدیر (براساس روایات) و ویژگی های اهل شیعه آورده اند.