کتاب عوامل رشد، رکود، انحطاط | علی صفایی حائری

کتاب عوامل رشد، رکود، انحطاط

نویسنده: علی صفایی حائری
ناشر: لیلة القدر , ذکرا
تعداد صفحه: 237
خرید کتاب

این کتاب تنظیم‌شده شش سخنرانی در سال 1368 شمسی از استاد علی صفایی حائری در همین زمینه است.
در کتاب رشد با توجه به سوره عصر، دو عامل از عوامل رشد توضیح داده شد و همان‌جا مطرح گردیده که عوامل رشد محدود به این دو عامل نیست و عواملی برای رکود و انحطاط نیز وجود دارد که باید بدان پرداخت. در این کتاب، استاد این وعده را عملی کرده و عوامل رشد، رکود و انحطاط را توضیح داده است.
تکمیلی: کتاب از یک مقدمه، سه فصل اصلی و یک جمع‌بندی تشکیل شده است.
در مقدمه از ضرورت و معنای رشد صحبت شده و در فصول سه‌گانه، در هر فصل به‌ترتیب از عوامل رشد (توحید، ایمان، تواصی، شکر و صبر، امام و دعا)، عوامل رکود (جهل، اسارت، یاس، ترس، غرور و غفلت) و عوامل انحطاط (نبود مدیریت، نبود تقدیر، شک، کفر، شرک و نفاق)، صحبت شده است.

(تصویر کتاب، مربوط به ویراست اول کتاب میباشد. در ویراست دوم، براساس نوار سخنرانی جدیدی که پیدا شده است، چند صفحه به کتاب اضافه گردیده است.)


خرید / مطالعه

خرید نسخه چاپی