کتاب عاشورا | علی صفایی حائری

کتاب عاشورا

نویسنده: علی صفایی حائری
ناشر: لیلة القدر , ذکرا
تعداد صفحه: 79
خرید کتاب

زندگی، صحنه ی پیکارهاست.

در این کتاب پس از بررسی تحلیل های ارائه شده توسط متفکران مختلف در خصوص چرایی قیام عاشورا، تحلیلی نو، کاربردی و فراگیر از حرکت اباعبدالله (علیه السلام) و زمینه ها و انگیزه های آن، ارائه شده است. در واقع این کتاب، نه صرفا تحلیل یک واقعه ی تاریخی، بلکه تحلیلی از هدف زندگی میباشد. چرا که ما در هر لحظه در موقعیتی قرار داریم و بایستی موضع گیری متناسبی انجام دهیم، و اصول موضع گیری، در این کتاب تبیین شده است. تحلیلی که طبق «کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا» نباشد و در زندگی ما جاری نشود، چندان مطابق واقع نمیباشد.