کتاب صراط | علی صفایی حائری

کتاب صراط

نویسنده: علی صفایی حائری
ناشر: لیلة القدر , ذکرا
تعداد صفحه: 204
خرید کتاب

ما عشق را ایجاد نمیکنیم، بلکه عاشق آفریده شده ایم، و فقط معشوق هایمان را انتخاب میکنیم…

پس از آنکه فهمیدیم هدف ما «رشد» است، در این کتاب با روشِ یافتنِ اکنونِ خودمان آشنا میشویم و طریقه و گام های رسیدن از خودِ بالفعل خودمان به خود بالقوه یا همان هدف را، یاد میگیریم. در کتاب صراط، از گام های «خلوت و توجه»، «تفکر و ارزیابی»، «تعقل و سنجش و ملاک انتخاب»، «ایمان و انتخاب»،«جهاد و مبارزه»، «بلاء و ضربه ها»، «عجز و اضطرار» و «اعتصام و استعانت» گفتگو شده است که با «نظارت بر مُحرّک ها و تحرُّک» ها و «رعایت اهمیت ها» در «هر لحظه» به «عبودیت» برسیم.

در این کتاب که دیداریست با سوره ی «حمد»، چندان از قله ها صحبت نشده، بلکه طریقه ی رسیدن به قله ها و آرمان ها آموزش داده شده است، آنهم نه با شیوه ای یکطرفه، بلکه خود شما را نیز با خود همراه میسازد.

صراط آبیست خنک برای دلهای تشنه و عطش انسان های در راه مانده و حیران…