کتاب زن و چالش های جامعه | امام موسی صدر

کتاب زن و چالش های جامعه

نویسنده: امام موسی صدر
مترجم: علی حجتی کرمانی , احمد ناظم , مجید مرادی , عطاءالله افتخاری
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
تعداد صفحه: 275
خرید کتاب

این کتاب شامل متونی از میان سخنرانی‌ها و مقالات و مصاحبه‌های امام موسی صدر است که موضوعات زن، خانواده و جوان را دربردارد.

از دو جهت این سه موضوع در یک کتاب منتشر شده است:

نخست، پیوندی که میان هر سه موضوع بر قرار است و تأثیر و تأثری که بر یکدیگر دارند و از یکدیگر می‌گیرند.
نقش و رابطۀ زن و جوان در شکل‌گیری و کارکرد خانواده مؤثر است و در تعریفی که از نظام خانواده به دست می‌دهیم، جایگاه زن و جوان روشن می‌شود.

دوم، تأثیری که جهان نو در نگاه و نگرش به هر سه موضوع گذاشته است.


توضیحات بیشتر راجع به کتاب

عناوین مطالبی که در این کتاب آمده به این شرح است:

 • زهرا فصلی از کتاب رسالت
 • زن در اسلام
 • زن و چالشهای جامعه
 • اسلام به زن کرامت بخشید
 • زن و دین
 • زن عرب و پیکار برای رهایی
 • ازدواج مدنی
 • اسلام و خانواده در جامعۀ پیشرفته
 • نقش مادر و خانواده در شکلگیری شخصیت جوان
 • شیوههای تربیتی و مبادی دین
 • وجود طبقات در جامعه پذیرفتنی نیست
 • نقش دانشجویان در ساختن آینده یا سرنوشت
 • ایمان و جوان معاصر
 • فرقهگرایی و جوانان
 • جامعۀ مادهگرا و تباه شدن جوانان
 • ازدواج حضرت زهرا(س)

چکیده‌ای از متن کتاب:

من معتقدم آنچه از حضرت علی (ع) دربارهٔ زن نقل و باعث شده است تا پاره‌ای خاورشناسان او را دشمن زن بخوانند، مانند «زن همه شری است که چاره‌ای از آن نیست» یا «زن ناتوان در کلام (در بیان مراد و مقصود خویش ناتوان است) و عورت است، ناتوانی در کلام را با سکوت بپوشانید و عورتشان را با خانه.» و امثال این‌ها. این عبارات به فرضِ صدور آن‌ها از امام، به تعبیر اصولی‌ها، همچون قضایای خارجیه‌اند، یعنی از وضعیت زنان در یک دورهٔ تاریخی معین سخن می‌گویند. حضرت علی (ع) سخنان دیگری دارد که به‌طور کامل با آنچه ما از قرآن استنتاج کردیم،‌ مطابقت می‌کند. او در پاره‌ای اوقات می‌کوشید که از آنچه در میان مردم دربارهٔ زن رایج بود، تفسیری دلپذیر به‌دست دهد. مثلاً این مثل معروف را که «زن‌ها ناقص‌العقل و ناقص‌المیراث و ناقص‌الایمان» هستند، با تعالیم قرآنی و تفاوت در میراث و شهادت و انجام پاره‌ای واجبات دینی در اوضاع و احوال خاص تفسیر می‌کند. این روش، روش تربیتی دل‌انگیزی است که آن را در زندگی پیامبر و ائمه و حضرت زهرا مشاهده می‌کنیم.

بیشتر کمتر