کتاب روش نقد، جلد اول (نقد هدف ها و مکتب ها) | علی صفایی حائری

کتاب روش نقد، جلد اول (نقد هدف ها و مکتب ها)

نویسنده: علی صفایی حائری
ناشر: لیلة القدر , ذکرا
تعداد صفحه: 110
خرید کتاب

در این کتاب تلاش شده دامان نقد، از انحرافاتی که در معمول گفت‌گوهای نقدمحور موجود است، پاک شود.
به نظر نویسنده هنگامی که انسان بالغ در چندراهی انتخاب قرار می‌گیرد، ضرورت معیارهایی برای نقد، آشکار می‌شود؛
نقد اهدافی که می‌توانند عمر ما را به پای خود تباه کنند،
نقد مکتب‌هایی که بساط خود را بر سر راه انسان پهن کرده‌اند،
همچنین نقد آدم‌ها و رفتارهایشان و شناخت‌هایی که به انسان پیشکش می‌شود.

مؤلف در این کتاب تلاش می‌کند معیارهای نقد را به دست مخاطب دهد.
هماهنگی آرمانی هر مکتب و هر هدف با نیازهای انسان، معیاری است که می‌توان با توجه به آن، به نقدی ثمربخش دست یافت. آرمان‌های انسان را می‌توان در آرمان آزادی، عدالت و رفاه، آگاهی و عرفان و تکامل خلاصه کرد. آنچه در این مجلد، نقد می‌شود، هدف‌ها و مکتب‌ها هستند.
نویسنده در پی اثبات این مهم است که قدر و اندازه انسان بیش از این آرمان‌هاست.