کتاب رهیافت‌ های اقتصادی اسلام | امام موسی صدر

کتاب رهیافت‌ های اقتصادی اسلام

نویسنده: امام موسی صدر
مترجم: احمد ناظم , مهدی فرخیان
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
تعداد صفحه: 342
خرید کتاب

این کتاب در سه فصل تنظیم شده است.

فصل نخست  مجموعه مقالات فارسی امام موسی صدر است که به قلم ایشان در مجله مکتب اسلام به چاپ رسیده است، مجله‌ای که او با جمعی از دیگر حوزویان تأسیس کرده بود و در نوع خود حرکتی بدیع در تاریخ حوزه‌های علمیه به شمار می‌آید. این مقالات در شماره‌های نخستین مجله در سال ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ به چاپ رسیده است.

فصل دوم  گفتارهای اقتصادی امام موسی صدر در لبنان است. بخش عمده این فصل، درس‌گفتارهای وی برای اعضای ارشد جنبش امل است.
امام موسی صدر در این درس‌گفتارها بر آن بود تا کادرهای جنبش امل را با روح احکام اسلام آشنا کند. از این رو، بخشی از این درس‌ها را به مباحث اقتصادی اختصاص داد.
تاریخ تقریبی این گفتارها سال‌های (۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸) ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ است. اما مقاله «دین و کارگر» متن سخنرانی امام موسی صدر در کلیسای الأیقونه العجائبیه به مناسبت روز جهانی کارگر است.

فصل سوم  کتاب نیز دو مقاله جامعه‌شناختی – اقتصادی است، که در یکی مسئله اختلاف طبقاتی و راه‌حل اسلام برای آن و در دیگری مبحث عدالت اقتصادی و اجتماعی بررسی شده است.


توضیحات بیشتر راجع به کتاب

عناوین مطالبی که در این کتاب آمده به این شرح است:

فصل اول:

 • کار تعیینکنندۀ ارزش 
 • افزایش ثروت
 • توزیع ثروت
 • ارزش اضافی 
 • تجارت و ارزش اضافی
 • اصول و روش اسلام در توزیع ثروت 
 • سهم کار و سرمایه و ابزار تولید در اسلام

فصل دوم:

 • ویژگیهای حقوق مالکیت در اسلام 
 • مالکیت در اسلام – ۱
 • مالکیت در اسلام – ۲
 • مالکیت در اسلام – ۳
 • کار اعتقادی و کار اقتصادی 
 • کار و کارگر، نهادههای تولید
 • نهادههای تولید 
 • تفکیکناپذیری احکام اقتصادی اسلامی 
 • نظریۀ ارزش
 • دین و کارگر

فصل سوم:

 • اسلام و مشکل اختلاف طبقاتی
 • اسلام و عدالت اجتماعی و اقتصادی
 • کار و کارگر – ۲
 • کار و کارگر – ۳
 • کار و کارگر – ۴
 • مسئلۀ اختلاف طبقاتی، نقد نظریۀ مارکس

بیشتر کمتر