کتاب رشد | علی صفایی حائری

کتاب رشد

نویسنده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
ناشر: لیلة القدر , ذکرا
تعداد صفحه: 76

گفتگو از «هدف زندگی» و اینکه آدمی، چه سرمایه هایی دارد و آنها را در چه راهی مصرف میکند، محور اصلی این کتاب است. هدف زندگی «قدرت» است یا «ثروت» یا «شناخت و عرفان» یا «آزادی» یا «تکامل» یا ….؟! و چرا؟!

در مطالعه ی «رشد»، به «لحظه» ها و «جهت» این لحظه ها و «انتخاب ها و تَحرّک»های در هر لحظه و آنچه «مُحرّک» شماست توجه داشته باشید.

این گفتگو نیازمند مقدمه ای بوده است که استاد صفایی ذیل «درهم آمیختگی واژه ها و مفاهیم» و «تُهی شدن واژگان از معنا» به تبیین آن پرداخته اند.

لازم به یادآوری است که این کتاب کم حجم ولی عمیق، براساس دیداری تازه با «سوره ی عصر» حاصل و ارائه شده است.