کتاب رد پای نور | سید عبدالرضا هاشمی ارسنجانی

کتاب رد پای نور

نویسنده: سید عبدالرضا هاشمی ارسنجانی
ناشر: شهید کاظمی
تعداد صفحه: 312
خرید کتاب

اگر کسی به دنبال راه یافتن به دنیای استاد علی صفایی حائری است، صرفا با مطالعه ی آثار و گوش دادن سخنرانی هایشان این اتفاق نمی افتد. شناخت و فهم شخصیت عملی عین-صاد برای این مهم، ضروریست.

این کتاب براساس فصل دهم کتاب مسئولیت و سازندگی سامان یافته و به ازای هر بخش، خاطراتی از استاد را گردآورده و در انتهای هر خاطره، بریده ای از کتابهای استاد را متناسب با همان خاطره آورده است. در این کتاب بسیار تاثیرگذار، شمایی از شخصیت استاد و عمل هایش متناسب با حرفهایش در پیش چشم و جان مخاطب به تصویر کشده شده است.