کتاب حرکت | علی صفایی حائری

کتاب حرکت

نویسنده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
ناشر: لیلة القدر , ذکرا
تعداد صفحه: 295

تبیین نیاز های فکری و تربیتی انسان
این کتاب که از محوری ترین کتب استاد صفایی میباشد، مجموعه سخنرانی‌های‌ ایشان تحت عنوان حرکت است که در میان جمعی از دانشجویان ایراد شده است.
در این کتاب، در سه بخش «ضرورت حرکت»، «جهت حرکت» و «نیازهای حرکت» جریان فکری و تربیتی انسان تحلیل، و نیازهای انسان در این جریان تبیین می‌گردد.
تبیین نیازهای انسان در جریان فکری و تربیتی، بخش اصلی کتاب را تشکیل می‌دهد و در سه بخش عرضه می‌گردد:
«نیازها در رابطه با انسان»، «نیازها در رابطه با دیگران» و «نیازها در رابطه با محیط کار».