کتاب حرکت | علی صفایی حائری

کتاب حرکت

نویسنده: علی صفایی حائری
ناشر: لیلة القدر , ذکرا
تعداد صفحه: 295
خرید کتاب

کتاب حرکت که از محوری ترین کتب استاد صفایی میباشد، مجموعه سخنرانی‌های‌ ایشان تحت عنوان حرکت است که در میان جمعی از دانشجویان ایراد شده است.

در این کتاب، در سه بخش «ضرورت حرکت»، «جهت حرکت» و «نیازهای حرکت» جریان فکری و تربیتی انسان تحلیل، و نیازهای انسان در این جریان تبیین می‌گردد.

تبیین نیازهای انسان در جریان فکری و تربیتی، بخش اصلی کتاب را تشکیل می‌دهد و در سه بخش عرضه می‌گردد:
«نیازها در رابطه با انسان»، «نیازها در رابطه با دیگران» و «نیازها در رابطه با محیط کار».


توضیحات بیشتر راجع به کتاب

شروع حرکت از لحظه‌ای است که تو می‌فهمی از همه چیزهایی که با آن‌ها مأنوس هستی، بزرگ‌تری. بزرگ‌تری چون آن‌ها به تو ختم شده‌اند و تو میوه این درختی، و هیچ به‌وقت به ریشه و سنگ و خاک، برگشت نخواهی کرد. چطور می‌شود تو دوباره به آن‌ها ختم شوی و رجعت تو به‌سوی آن‌ها باشد؟ پس شروع حرکت از چنین بینشی است و عظمت انسان در بینش اوست نه دانش او…

این کتاب جامع‌ترین تفکر تربیتی استاد است با سیری روشن، و عمیقاً با مسئولیت‌های اجتماعی و انقلاب و مسائل پیچیده آن گره می‌خورد و دغدغه حرکت را از خانه و محله و جامعه خویش تا نسل‌های دیگر پیوند می‌زند.

فهرست موضوعات کتاب:

 • ضرورت حرکت
 • جهت حرکت
 • نیازهای حرکت
 • موانع
 • نیازها و کمبودها در رابطه با انسان
 • بینش و بنیاد فکری
 • ضرورت طرح کلی مذهب
 • نظام‌ها
 • قدرت روحی
 • عامل ضعف
 • عوامل قدرت
 • آگاهی، علاقه، تمرین
 • شهامت و بیداری
 • توجه به روح‌های بلند
 • هماهنگی با نظام عبودیت و پیوند با حق
 • انس با قرآن
 • نگاهی به سوره مزّمل
 • نیازها و کمبودها در رابطه با دیگران
 • نیازها و کمبودها در رابطه با محیط کار

بیشتر کمتر