کتاب جمع ها و حاصل جمع ها | علی صفایی حائری

کتاب جمع ها و حاصل جمع ها

نویسنده: علی صفایی حائری
ناشر: لیلة القدر
تعداد صفحه: 160
خرید کتاب

در این کتاب روش‌های افزایش بهره‌وری در تشکّل‌های فرهنگی و تربیتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

علی صفایی حائری در این کتاب ابتدا عوامل تشکیل یک جمع را بررسی  می‌کنند و سپس اهداف تشکّل و وظایف افراد در جمع را تبیین می‌نماید. در فصل پایانی کتاب نیز به این پرسش پاسخ داده می‌شود که چگونه در جمع‌ها، حاصل جمعی بیشتر داشته و جمع‌های خود را بارورتر کنیم.