کتاب بایدها و نبایدها | شهید بهشتی

کتاب بایدها و نبایدها

نویسنده: شهید بهشتی
ناشر: بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی
تعداد صفحه: 192
خرید کتاب

این کتاب در برگیرنده سلسله مباحث آیت‌الله بهشتی است که بین سالهای ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۵ در جلسات تفسیر قرآنی که در شامگاه هر یکشنبه با عنوان کتاب “مکتب قرآن” تشکیل می‌شده، ایراد گردیده است.

دکتر بهشتی در این جلسات به تفسیر و توضیح آیات ۱۰۲ تا ۱۱۰ سوره آل عمران و مبحث بسیار ارزنده و در عین حال به فراموشی سپرده شده امر به معروف و نهی از منکر می‌پرداخت.


توضیحات بیشتر راجع به کتاب

محور جالب توجه دیگر در مجموعۀ بحث‌هایى که در این کتاب آمده است مراتب شناخت معروف و منکر است. شهیدبهشتى براى این شناخت مراحلى برشمرده است: على‌الصول خیرو شر همه‌کس فهم و همه‌کس شناس است؛ هر چند که گاه داراى پیچیدگی‌هایى است که اندیشه‌ورزى بیش‌تر مى‏‌طلبد و در خور ورزیدگان‌ عالم و فکر و اندیشه است، و گاه در دایره شناسایی‌هایى از زاویۀ دید امام صورت مى‏‌گیرد: همو که چون مسئولیت رهبرى جامعه را به عهده دارد در محاسبۀ جنبه‌هاى مثبت و منفى هر تصمیم باید از منظرى عام‌تر، مصالح عامۀ مسلمین را نیز در نظر گیرد. چنان‌چه ملاحظه خواهد شد، مباحث این کتاب مملو از برداشت‌هاى اصولى، همهسونگر و نظام‌مندى است که درصدد پاسخیابى به پرسش‌هاى زمان ما از پیشگاه دین است.

برشی از متن کتاب:

«لازمه‌ی برخورداری از حکومت حق و عدل مشروط است به رعایت کامل امر به معروف و نهی از منکر. هر نوع قدرتی را که شما در جامعه فرض کنید در معرض خطر و انحراف از حق است.»

بیشتر کمتر