کتاب اندیشه من | علی صفایی حائری

کتاب اندیشه من

نویسنده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
ناشر: لیلة القدر , ذکرا
تعداد صفحه: 86

طرح مذهب اصیل
در این کتاب با بررسی نتایج مذهب برای جامعه دینی در صد سال اخیر، این پرسش مطرح می‌شود که آیا به‌راستی دین و مذهب پاسخگوی نیازهای بشر امروز در قانون‌گذاری و رهبری جامعه انسانی هست؟
در این نوشتار، با معیاری یکسان، مکاتب بشری و مذهب اسلام بررسی و نشان داده شده که چگونه در آزمون یکسان، مذهب بر مکاتب بشری برتری کامل دارد.
پس از مقایسه اجمالی حرکت اجتماعی پیامبر اسلام و حرکت ما در صد سال اخیر، این سؤالات طرح می‌شود:
آیا مذهب اصالت دارد یا برآمده از عوامل اقتصادی و سیاسی و… است؟
اصلاً چه نیازی به مذهب هست؟ آیا مذهب عامل انحطاط است؟

و نهایتاً طرح کلی اسلام برای انسان و جامعه چیست؟
به این پرسش‌ها در این کتاب پاسخ داده شده است.