کتاب ادیان در خدمت انسان | امام موسی صدر

کتاب ادیان در خدمت انسان

نویسنده: امام موسی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
تعداد صفحه: 408
خرید کتاب

می‌توان اصلی ترین و مبنایی‌ترین کتاب برای معرفی افکار و اندیشه‌های امام موسی صدر را کتاب ادیان در خدمت انسان دانست. این کتاب دیدی جامع و مکفی از نقطه نظر های امام موسی صدر در زمینه‌های مختلف اندیشه دینی را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد.

در این کتاب 29 گفتار مختلف در زمینه ادیان، اسلام، تشیع و نسبت آن ها با مسائل امروز بشر چون آزادی، عدالت، انسانیت، تمدن، جامعه، تربیت، خانواده و… حضور دارد که هر کدام می تواند نوع نگاه خاص امام صدر را به خواننده منتقل کند. عنوان کتاب نیز از گفتار اول این کتاب که سخنرانی مهم و تاریخی امام صدر در کلیسای کبوشیین است اخذ شده است.


توضیحات بیشتر راجع به کتاب

عناوین مطالبی که در این کتاب آمده به این شرح است:

 • ادیان در خدمت انسان
 • در پاسداشت آزادی
 • دین در جهان امروز
 • دین و مشارکت اجتماعی
 • جلوه‌هایی از تمدن ما
 • شیوه‌های تربیتی و مبادی دین
 • جایگاه دین در جنبش‌های رهایی بخش
 • مبارز کیست؟
 • پیام انبیا
 • سرچشمه قیام
 • ایمان به رسالات خداوندی
 • پیامبری و پیامبران
 • اسلام و مخاطب معاصر
 • اسلام، ارزش‌ها و مفاهیم انسانی
 • اسلام و عدالت اجتماعی و اقتصادی
 • ابعاد اجتماعی اسلام
 • اسلام و خانواده در جامعه پیشرفته
 • صلح، پیوند پاینده اسلام و مسحیت
 • فرق اسلامی
 • شیعه و دیگر فرق اسلامی
 • شیعه و تشیع
 • محمد، پیامبر بت شکن
 • موعود و میعاد
 • عبادت و عبودیت
 • اخلاق پیروزی
 • شأن امت و سرنوشت آن
 • زکات فطر
 • پس از عید
 • روزه تمرین جهاد
 • موجبات پیروزی

چکیده‌ای از متن کتاب:

«باید همهٔ نیروهای انسان و نیروی همهٔ انسان‌ها را حفظ کرد و توسعه داد. از این روست که اصل کمال‌طلبی، از اولین رسالت‌ها تا پیام اخیر پاپ، مورد تأکید بوده است: “پیشرفت و ترقی اصیل باید کامل باشد، یعنی همهٔ انسان‌ها و همهٔ خصلت‌های انسانی را به کمال برساند و اصلاح کند.” به همین جهت است که می‌بینیم، ادیان سرقت را حرام دانسته‌اند، زیرا سرقت غصب کردن نیروهای انسان و دستاوردهای این نیروهاست. این سرقت امروز به‌صورت استثمار و احتکار درآمده است و در پوشش پیشرفت صنعتی یا تأمین نیازهای ساختگی و از طریق ابزارهای تولید بر انسان تحمیل می‌شود تا او اشتهای کاذبی احساس کند و بیشتر مصرف کند.»

 

بیشتر کمتر