کتاب آیه های سبز | علی صفایی حائری

کتاب آیه های سبز

نویسنده: علی صفایی حائری
ناشر: لیلة القدر , ذکرا
تعداد صفحه: 260
خرید کتاب

آیه‏ هاى سبز، مجموعه‏ اى از برخوردها و حکایات از‌ استاد على صفایى حائرى است که در آثار ایشان پراکنده بوده و به همت جمعى از دوستان و موسسه لیلة القدر گردآورى شده است.
اینها واقعیاتى است که اگرچه در قالب حکایت و داستان بیان شده، اما نشانه‌ هایى از شکوفایى و رویش و رشد آدمی است. و هر کدام از آنها میتواند حرکتی و جوششی در انسان پدید آورد.