نهج البلاغه و مقاصد کلام معصوم علیه السلام

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی نهج البلاغه و مقاصد کلام معصوم

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.