نهج البلاغه و مقاصد کلام معصوم علیه السلام

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

سخنرانی نهج البلاغه و مقاصد کلام معصوم