شرح کتاب نامه های بلوغ

نام استاد: سید محسن زهراپور

شرح کتاب

01- شرح نامه دوم کتاب نامه‌های بلوغ - حجت‌الاسلام سید محسن زهراپور - ص47-59 از ابتدای «نامه‌ی دوم» تا ابتدای مبحثِ نکته‌های سلوک

02- شرح نامه دوم کتاب نامه‌های بلوغ - حجت‌الاسلام سید محسن زهراپور - ص59-65 از ابتدای مبحثِ «نکته‌های سلوک» تا ابتدای مبحثِ نکته‌ی چهارم

03- شرح نامه دوم کتاب نامه‌های بلوغ - حجت الاسلام سید‌ محسن زهرا‌پور - ص ۶۶-۷۱ - از ابتدای مبحثِ «نکته چهارم» تا انتهای نامه دوم

شرح نامه دوم