شرح کتاب نامه های بلوغ

نام استاد: حسن همتی

شرح کتاب

01- شرح نامه سوم کتاب نامه‌های بلوغ - حجت الاسلام حسن همتی - ص 105-113- از ابتدای مبحثِ« زمینه ها» تا ابتدای زمینه‌ی سوم

شرح نامه سوم