شرح کتاب غدیر

نام استاد: هاشم صابریان

شرح کتاب

شرح کتاب غدیر، از ابتدای کتاب تا انتهای مبحث «ولایت چیست؟»، ص 1 تا 16

شرح کتاب غدیر، از مبحث «زیربنای ولایت» تا انتهای کتاب، ص 17 تا 33