سخنرانی نهضت سواد آموزی

سخنران: شهید بهشتی

سخنرانی

نهضت سواد آموزی

یکی از مسائل مهمی که از ابتدای انقلاب مورد توجه رهبران انقلاب و مسئولین بود، مسئله‌ی سواد مردم بود. و در همین راستا -هنوز یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که- امام خمینی رحمه الله در 7 دی 1358 دستور تأسیس نهضت سواد آموزی را صادر کرد. شهید بهشتی که از مسئولین رده بالا و از افراد تأثیر گذار در انقلاب ایران بود، در همان سال‌های اول تأسیس این نهضت دیداری با مسئولین این نهضت داشتند و ضمن ایراد سخنرانی به برخی سوالات آن‌ها پاسخ دادند.

شهید بهشتی در ابتدای این سخنرانی با اشاره به اهمیت محیط آموزشی و تأثیری که محیط آموزشی در رشد علمی و اخلاقی انسان دارد، بیان کردند که انسان در راه خدا همیشه در حال یادگیری و علم آموزی است. و ایشان یاد آوری کردند که این کار از مصادیق جهاد محسوب می‌شود و جزء فرایض دینی است.

شهید بهشتی در ادامه صحبتشان به بیان و توضیح دو رسالت مهم نهضت سواد آموزی پرداختند. ایشان رسالت اول نهضت سواد آموزی را با عنوان «آموزش خواندن و نوشتن» بیان کردند و به توضیح مختصر این مسئله پرداختند. سپس ایشان رسالت اهم و اساسی نهضت سواد آموزی را تحت عنوان «افزایش آگاهی مردم نسبت به اسلام و انقلاب» مطرح کردند. ایشان در توضیح این موضوع مسئله عدم کفایت رسانه‌های موجود برای تبلیغ دین و انقلاب را بیان کردند و لزوم تبلیغ چهره به چهره را توضیح دادند و همچنین به ارتباط سازنده مسئولین و مردم اشاره کردند.

شهید بهشتی رحمه الله در ادامه صحبت‌هایشان چند خصوصیت مهم درباره مسئولین جمهوری اسلامی ایران را بر شمردند و در بین این خصوصیت به خاصیت الگویی مسئولین و همچنین مسئله صداقت مسئولین با مردم تأکید ویژه داشتند.

سپس ایشان توضیحات مختصری درباره حزب جمهوری اسلامی دادند و مسائل اساسی و ریشه‌ای این حزب را بیان کردند. و در نهایت با اشاره به اهمیت جوان گرایی در نظام سخنانشان را تمام کردند.