سخنرانی جنگ و جهاد

سخنران: شهید بهشتی

سخنرانی

جنگ و جهاد

مسئله جنگ و کشتار و قتال، بیش از نیمی از تاریخ را پر کرده است. با نگاه به جهان امروز نیز متوجه می‌شویم بشر برای حفظ حقوق و رسیدن به آرمان‌های انسانی خودش نظیر عدالت و آزادی، ناگریز از جنگ است. مسئله جهاد در اسلام دقیقا به همین منظور تشریع شده‌ است تا به وسیله آن مسلمین انگیزه پیدا کنند در راه آرمان‌های دینی و انسانی خودشان برای مبارزه علیه مستکبرین و مستدبن جهان به پا خیزند.

اما چرا بشر باید به نقطه‌ای برسد که برای رسیدن به آرمان‌های خود از روی خون دیگران رد شود؟ آیا هر جنگی مذموم و غیر انسانی است؟ آیا جهاد در اسلام بر خلاف فطرت و خوی انسانی تشریع شده است؟ ریشه‌های جنگ طلبی در انسان چیست؟ تفاوت ایثار و شهادت طلبی با قدرت‌طلبی و خودکشی چیست؟

جواب همه‌ی این سوالات و سوالات مشابه را می‌توانید در این سخنرانی شهید بهشتی پیدا کنید.

در این سخنرانی، دکتر بهشتی که خود مجاهد و مبارز در راه اسلام و انقلاب است، ضمن بیان ریشه‌های درونی و فطری مسئله جنگ و جهاد، برداشت‌های غلط از مسائل اخلاقی (که باعث از بین رفتن فرهنگ شهادت طلبی میشود) را نیز نقد می‌کند. سپس ایشان به دستاوردهای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در این زمینه اشاره کرده‌اند و همچنین به آموزه‌های انقلاب در زمینه جنگ، جهاد و شهادت‌طلبی پرداختند.

ایشان در لا‌به‌لای سخنرانی‌شان جنگ و قتالِ ممدوح و جنگ و قتالِ مذموم را نیز توضیح داده‌اند و ملاک تشخیص و تفکیک این دو نوع جنگ را بیان کردند و همچنین مسئله تقوای در جنگ را نیز در ضمن همین مسئله مطرح کردند.

در نهایت ایشان ضمن دعوت مردم به جنگ و جهاد، انواع جهاد را نیز توضیح داده و بر لزوم فرهنگ شهادت طلبی در جامعه تأکید کردند.

همچنین ایشان دو خاطره از مبارزه‌های خود در کنار مردم برای انقلاب را نیز بیان کردند و این مسائل را در آن دو خاطره تطبیق دادند.

بر اساس اشاره‌هایی که شهید بهشتی در بین سخنرانی می‌کند به نظر می‌رسد این سخنرانی مربوط به سال 1360 باشد و سخنرانی در یک سمیناری که رزمندگان درحال اعزام به جبهه‌های جنگ و دفاع مقدس در آن شرکت داشتند ایراد شده‌است.