سخنرانی تقابل نور و ظلمت در جامعه

سخنران: شهید بهشتی

سخنرانی

تقابل نور و ظلمت در جامعه

جهان اسلام از زمان ظهور تا به امروز مورد تهاجم فرهنگی از شرق و غرب عالم بوده است. پس از پیروزی انقلاب 57  و به قدرت رسیدن تشیع در عصر مدرن، تهاجم فرهنگی از سمت شرق و غرب جهان و خصوصا غرب به جمهوری اسلامی ایران شدت گرفت. بزرگان دینی و انقلابی و افراد با بصیرت ضد امپریالیسم از همان روزهای ابتدایی انقلاب، در مقابل این تهاجم فرهنگی ایستادند و به پاسخگویی شبهات در متن جامعه پرداختند.

شهید بهشتی نیز به عنوان فردی انقلابی و عالم دینی، در محافل و سخنرانی‌های مختلف سعی بر این داشت که به شبهات روز جامعه علیه انقلاب اسلامی ایران پاسخ مناسب بدهد.

ایشان در این سخنرانی ابتدا مسیر کلی و نهایی جمهوری اسلامی ایران را مشخص می‌کنند و سپس از مردم مطالبه می‌کنند که انقلاب را در این مسیر حفظ کنند. ایشان با اشاره به داستانی از میرزای شیرازی بزرگ، لزوم مراقبه و محاسبه مردم از انقلاب را نیز تبیین کردند. در این بخش از سخنرانی تأکید ایشان بر این بود که وظیفه و حق مردم «حساب‌کشی» از نظام در تمامی امور و در تمامی ادوار است.

سپس ایشان با بیان مسئله آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران، به سخنان برخی نمایندگان کم بصیرت انتقاد کردند و چالش‌های آزادی بیان مانند رسانه‌هایی که مطالب دروغ منتشر می‌کنند را بیان کردند.  ایشان ضمنا به مسئله‌ی صداقت در بین مسئولین جمهوری اسلامی ایران و مردم، قاطعانه در مقابل دروغگویانی که مردم را نسبت به انقلاب و آینده انقلاب و دولت نا‌امید می‌کنند جبهه گرفتند.

همچنین با بیان برخی از مصادیق آزادی مانند حجاب و نوع پوشش توضیحاتی در این زمینه دادند و در ضمن مطالبشان چند نکته‌ای درمورد مدیریت منابع کشور از جمله بحث شکر مطرح کردند.

و در نهایت شهید بهشتی با بیان برخی از اصول و چارچوب‌های جامعه اسلامی سخنان خودشان را پایان دادند.

بر اساس اشاراتی که شهید در سخنرانی می‌کنند این سخنرانی 21 ماه پس از انقلاب یعنی «مهر یا آبان ماه 1359» در حسینیه ارشاد ایراد شده است.