سخنرانی تضاد دو نسل در خانواده

سخنران: شهید بهشتی

سخنرانی

تضاد دو نسل در خانواده

یکی از چالش‌های هر جامعه‌ای تحولات فرهنگی آن جامعه است که اگر این تحولات مدیریت نشود و با آن‌ها درست رفتار نشود جامعه را در بسیاری از مسائل دچار مشکل خواهد کرد. یکی از مشکلاتی که تحول فرهنگ ایجاد می‌کند، دوگانه شدن فرهنگ نسل‌های مختلف در یک جامعه است. یعنی مثلا می‌بینیم در یک جامعه فرهنگ، رفتار و طرز فکر یک نسل از جامعه تابع یک سری از ارزش‌ها و ضد ارزش‌هاست و در مقابل، در نسل بعدی این ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها جا به جا شده‌اند. این مسئله از آن جهت که افراد جامعه لزوماً در ارتباط با یکدیگر در حال زندگی هستند ممکن است این اختلاف ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها جامعه را دچار هرج و مرج و التهاب بکند.

شهید بهشتی در مواجهه با این چالش در جمع اولیاء و مربیان مدرسه نیکان، یک سخنرانی تحت عنوان «تضاد دو نسل» ایراد کرده است. ایشان در این سخنرانی ابتداء به بیان اهمیت مسئله و مشکلاتی که ممکن است از این مسئله نشأت بگیرد اشاره می‌کند و سپس نظر موافقین و مخالفین تحول فرهنگ و تضاد دو نسل را به صورت خلاصه توضیح میدهد و در نهایت به به مقایسه این دو نظر می‌پردازد و نظر خودش را در این مسئله بیان می‌کند.

ایشان پس از طرح بحث و بیان کلیات، در ادامه سه منظر برای مطالعه و بررسی این موضوع بیان می‌کند و بعد از آن به تشریح هر کدام از این سه منظر می‌پردازد. البته به دلیل اینکه در این سخنرانی مخاطبین والدین دانش آموزان هستند شهید بهشتی صحب‌هایش بیشتر ناظر به اختلاف و تضاد دو نسل در خانواده است.

در اولین منظر ایشان مسئله حق و باطل و محوریت اسلام را مطرح می‌کند. ایشان با تاکید بر اینکه حق گرایی در هیچ نسلی منحصر نیست این موضوع را نیز صراحتاً بیان می‌کند که به صورت کلی حق طلبی در جوانان بیش از نسل‌های قبلی است.

در دومین منظر شهید بهشتی مسئله اختلاف و تضاد دو نسل را از جهت حقوقی بررسی می‌کند و حقوق والدین بر فرزندان و فرزندان بر والدین را به صورت خلاصه بیان می‌کند.

متاسفانه ادامه سخنرانی شهید در دسترس نیست و ما در تلاش هستیم که ادامه سخنرانی را نیز پیدا کرده و در خدمت شما قرار دهیم.