سخنرانی تربیت اسلامی

سخنران: شهید بهشتی

سخنرانی

سخنرانی تربیت اسلامی

شهید بهشتی رحمة الله علیه در دهه پنجاه جلساتی تحت عنوان تفسیر برگزار می‌کردند. یکی از این جلسات که در تاریخ 14 دی ماه 1353 برگزار شده‌ است به تفسیر آیات 100 تا 103 سوره مبارکه آل عمران مربوط می‌شود. بر حسب اشاراتی که در این جلسات می‌شود گمان می‌رود که مخاطب این آیات طلاب حوزه علمیه بوده‌اند.

در این جلسه شهید بهشتی ابتدا آیات 100 تا 116 سوره مبارکه آل عمران را قرائت و به همراه توضیح مختصر ترجمه می‌کنند و علت این مسئله را یکی انس بیشتر با آیات و یکی پیوستگی معنایی آیات بیان می‌کنند.

در مقدمه تفسیر بیان می‌کنند که گاهی اوقات صرف ترجمه دقیق بدون پرداختن به جوانب تفسیری برای حصول هدف کافیست. اما در بیشتر موارد برای درک بهتر باید نکات تفسیری را بیان کرد.

در این جلسه شهید بهشتی یک مشکل اساسی از جوامع ایمانی را مطرح می‌کنند که مربوط می‌شود به ارتباط عاطفی جوامع ایمانی با مکتبشان. این ارتباط باعث می‌شود گاهی اوقات دشمن از عواطف استفاده کند و توده مردم را در مسائلی که به نفع دشمن است تحریک کند. و مردمی که به مکتبشان حساس هستند ناخود آگاه بازیچه دست دشمن می‌شوند و به جامعه اسلامی خودشان آسیب می‌زنند.

برای حل این مشکل شهید بهشتی دو راه حل اساسی را مطرح می‌کنند:

  • ارتباط و انس توده مردم با آیات و روایات و منابع اصیل دینی. این مورد یک نسخه عمومی هست که باید هم تا حدی از انس و هم‌نشینی با منابع اصیل داشته باشند.
  • شناخت و انتخاب مراجع دینی صحیح: این مسئله جوانب مختلفی دارد که در این جلسه شهید بهشتی مفصلا به آنها پرداخته است.

در نهایت شهید بهشتی در تفسیر آیه 103 سوره مبارکه آل عمران داستان بسیار پندآموز اوس و خزرج را بیان می‌کنند و نقش یهود در جنگ این دو قبیله را مشخص می‌کنند و با بیان چند نکته تعلیمی از این داستان جلسه را تمام می‌کنند.