سخنرانی آموزش و پرورش فکری کودکان

سخنران: شهید بهشتی

سخنرانی

سخنرانی آموزش و پرورش فکری کودکان

اکثر مردم ایران که در مدرسه تحصیل می‌کنند حدود 12 سال از بهترین سال‌های زندگیشان را در مدرسه سپری می‌کنند. باید تمهیداتی آماده شود و بستری مهیا شود که پس از این 12 سال هم دانش آموز احساس رشد و تکامل کند و هم والدین دانش آموز از رشد فرزندشان رضایت داشته باشند. این بستر رشد لوازم بسیاری دارد که حتما باید رعایت شوند.

شهید بهشتی به عنوان یک اندیشمند و مربّی، در این زمینه سخنرانی‌های متعددی داشتند. ایشان در یک سخنرانی که در بین انجمن اولیاء و مربیان مدرسه رفاه ایراد شده است، به برخی از این مسائل مهم در ترتبیت دانش آموزان و کودکان پرداختند.

ایشان در این سخنرانی ابتداء به بحث تغذیه و اهمیت سالم بودن و مغذی بودن خوراک دانش آموزان اشاره کردند و از اولیاء درخواست کردند که نسبت به این مسئله جدی باشند و سلامت کودکانشان را تأمین کنند. سپس ایشان در ضمن همین مباحث سلامت روحی را نیز مطرح کردند و با اشاره به خطر افسردگی در کودکان، لزوم مهیا کردن بستر شادابی و بازی کوکان را بیان کردند. همچنین در لا‌به‌لای همین مباحث به میزان تکالیف درسی و تناسب آن با رشد روحی کودکان نیز اشاره داشتند.

شهید بهشتی در ادامه سخنانشان در کنار توضیح نحوه صحیح کمک کردن به دانش آموزان در تحصیل توسط اولیاء، به مسئله عدم یکسان بودن توانایی و استعداد کودکان اشاره کردند و به والدین گوشزد کردند که معلم در سر کلاس باید با میانگین کلاس پیش برود و نمی‌تواند هم زمان هم نیازهای دانش آموز با استعداد و کم‌استعداد را تأمین کند.

سپس شهید با تقسیم انواع سوالات کودکان به سوالات تجربی و فلسفی راهکارهایی در پاسخگویی به این سوالات ارائه دادند. در مورد سوالات تجربی ایشان والدین را به مطالعه کتب مرتبط توصیه کردند و در مورد سوالات فلسفی و اعتقادی ایشان سه راهکار مهم بیان کردند:

  • گفت و گوی خصوصی و صمیمی با کودکان
  • تشویق کودکان به مطالعه کتاب یا خواندن کتاب برای کودکان خصوصا کتاب داستان
  • ایجاد زمینه رشد اخلاقی و اجتماعی در خانه و خانواده

در نهایت شهید بهشتی با اشاره به مسئله عبادت در کودکان و لزوم اهمیت خانواده به این مسئله سخنان خودشان را تمام کردند.