داستان چُغُک
داستان

چُغُک

ناشر: صهبای نوجوان
تعداد صفحات: 359

داستان در مورد پسربچه‌ای بنام محمد مهدی است که دی‌ماه سال 57 به همراه سه تا از رفقایش یک گروه مبارزاتی علیه شاه راه می‌اندازند، دستگاه کپی‌ای در زیرزمین خانه به‌راه می‌کنند و اعلامیه‌های امام را منتشر کرده و به دست مردم می‌رسانند.


تحلیل داستان

قوت‌ها و فرصت‌ها

 • موضوع و مضمون انقلابی کتاب بسیار عالی است
 • محوریت رهبر انقلاب در مبارزات مردم مشهد
 • جسارت نوجوانان در مبارزه با رژیم شاهنشاهی
 • استفاده از قالب فوتورمان به عنوان اولین کار تألیفی
 • لحظات نفس‌گیر بویژه در نیمه دوم کتاب

ضعف‌ها و تهدیدها

 • افتتاحیه کتاب کند پیش می‌رود
 • در خیلی از موارد مؤلف در دل داستان پاورقی می‌نویسد که روایت داستان را دچار وقفه می‌کند.

موضوع

انقلاب و دفاع

اهداف

 • شناخت الگوهای عملی
 • روحیه جهادی
 • باور به ارزش‌های انقلاب
 • هویت انقلابی و ملی
 • دشمن شناسی
 • مسئولیت در برابر انقلاب

مخاطب

متوسطه اول – پسرانه

راهنما

کتاب بسیار عالی و خوش‌خوان برای هر نوجوانی است. برای شروع داستان‌خوانی جدی پیشنهاد می‌شود.

برش طلایی

کمی کتفم ‌می‌سوزد. دستم را هم نمی‌توانم تکان بدهم، راستی! چند تا تیرر خوردم؟ تا وقتی می‌گویم چند تا تیر خوردم بچه‌ها می‌زنند زیر خنده. سعید می‌گوید «چند تا تیر؟! کی گفته تو تیر خوردی؟» می‌گویم خودم فهمیدم. «بی‌خود فهمیدی، تیر نخوردی که. داشتیم فرار می‌کردیم که یک‌دفعه تو خوردی به یک تیر چراغ‌برق و افتادی زمین. چند ثانیه‌ای به خودت پیچیدی و بعد هم غش کردی. تیر نحوردی که خوردی به تیر. بچه‌ها به تیر نخوردی خوردی به تیر می‌خندند.» خودم هم می‌خندم.