داستان پیامبر
داستان

پیامبر

نویسنده: نقی سلیمانی
ناشر: به نشر

یک رمان بلند است و در آن زندگی پیامبر اسلام در دوران‌های گوناگون از پیش از تولد تا زمان بعثت و پس از آن برای نوجوانان بازگو شده است.

بخش پایانی این مجموعه (کتاب نهم و دهم)، به دوران میانسالی آن حضرت می‌پردازد.


تحلیل داستان

قوت‌ها و فرصت‌ها

  • تصویرگری جذاب
  • خلاقیت در بیان داستان
  • پیام‌های صریح اخلاقی
  • مرور برشی از تاریخ زندگانی پیامبر

موضوع

کلامی – اعتقادی

روح حاکم

تحلیلی – تعقلی

مخاطب

دبستان

برش طلایی

«عمرو فریاد کرد: “آیا کسی هست با من مبارزه کند؟” چون کسی از مسلمانان حاضر نشد با او مقابله کند، جسورتر شد و مسلمانان را به ریشخند گرفت که: “شما که می‌گویید کشتگان شما در بهشت و مقتولان ما در دوزخ قرار دارد، آیا یکی از شما نیست که من او را به بهشت بفرستم یا او مرا به دوزخ روانه کند؟”»