داستان معلم فراری
داستان

معلم فراری

نویسنده: رحیم مخدومی
ناشر: سوره مهر
تعداد صفحات: 80

زندگی‌نامه داستانی محمد ابراهیم همت، فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) سپاه، که پس از ۲۸ سال زندگی الهی، در سال ۱۳۶۲ و در جزیره مجنون به شهادت رسیده است.


تحلیل داستان

قوت‌ها و فرصت‌ها

  • کوتاه و موجز بودن داستان‌ها
  • استفاده از ظرفیت داستانی
  • پایان‌بندی عالی کتاب در مورد شهادت شهید همت
  • بیان سیره اخلاقی شهید بزرگوار از دوران نوجوانی تا شهادت

ضعف‌ها و تهدیدها

  • کشش پایین برخی از داستان‌ها

موضوع

دفاع مقدس

روح حاکم

تحلیلی – تعقلی

مخاطب

متوسطه ۱ و ۲

برش طلایی

«سید که چیزی از حرف‌های او سر در نمی‌آورد، می‌پرسد کجا داری می‌روی؟ من نباید بدانم؟

– می‌روم خط! خدا مرا طلبیده!

چشمان سید از تعجب و نگرانی گرد می‌شود:

– خط! خط برای چی؟ تو فرمانده لشکری. بنشین تو سنگرت فرماندهی کن.

حاج همت سوار موتور می‌شود و آن را روشن می‌کند.

– کو لشکر؟ کدام لشکر؟ ما فقط یک دسته نیرو تو خط داریم. یک دسته نیرو که فرمانده لشکر نمی‌خواهد. فرمانده دسته هم باید همراه دسته باشد نه تو قرارگاه!»