داستان سگ خوب قصه ما
داستان

سگ خوب قصه ما

نویسنده: محمدرضا سرشار
ناشر: سوره مهر
تعداد صفحات: 32

سگی که در حاشیه یک شهر بزرگ زندگی می‌کند، برای رسیدن به زندگی بهتر، زندگی شهری را رها می‌کند و با تحمل رنج و سختی سگِ گله می‌شود.


تحلیل داستان

قوت‌ها و فرصت‌ها

  • شخصیت پردازی خوب
  • سیر داستانی دلنشین
  • تحسین زندگی روستایی
  • نفی زندگی حاشیه‌ نشینی
  • نفی راحت‌ طلبی

ضعف‌ها و تهدیدها

  • شیوه تصویرگری برای بچه‌های دبستانی خوب نیست

موضوع

  • اجتماعی – فرهنگی
  • تربیتی – اخلاقی

روح حاکم

ماجراجویی

مخاطب

دبستان

راهنما

کتاب بسیار مناسبی برای اجرای تئاتر دانش‌آموزی است

برش طلایی

«سگ جوان کوره‌راهی را که از شهر جدا می‌شد در پیش گرفت و به راه افتاد در حالی که زیر لب زمزمه می‌کرد برای بزرگ شدن باید رنج‌های بزرگ تحمل کرد.»