کلیپ صوتی «چه کسانی می‌توانند مثنوی را مطالعه کنند؟»


مردم در مقابل این کتاب بر سه قسم هستند: اول - کسانی که معلومات آنان شکل‌ گرفته است و واقعاً اطلاعات قوی دارند و شخصیتشان رشد یافته است. برای آن‌ها لازم است که مثنوی را ببینند، زیرا اشتباهات و مطالب حقیقی مثنوی را می‌فهمند و برایشان مفید واقع می‌شود. لذا حیف (افسوس) است که نبینند. دوم - اشخاصی هستند در حد متوسط که اطلاعات آنان قوی نیست، اما به مطالعه‌ی مثنوی علاقه دارند. این‌ها نباید بدون راهنما وارد شوند، زیرا نوسانات مثنوی بسیار تند است. سوم - کسانی هستند که از اطلاعات علمی بسیار محدودی برخوردار بوده، فقط زیبایی داستان‌های مثنوی برایشان جالب است. برای این‌گونه افراد، مطالعه‌ی مثنوی پیشنهاد نمی‌شود. منبع (صوت): سخنرانی «ارزش کتاب» / دقیقه ۷ منبع (متن): کتاب «علامه جعفری، سرگذشت و ایام، آراء و اندیشه‌ها» / صفحه 142
گوینده: علامه جعفری
سازنده کلیپ (فنی): علیرضا غلامی
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان