کلیپ صوتی «چرا یزید غاصب است؟»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر