کلیپ صوتی ویژگی برادران علی علیه السلام

گوینده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
مجموعه سازنده: لیلة القدر