کلیپ صوتی «لازمه ی رسیدن به رضوان حق چیست؟»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر