کلیپ صوتی «قناعت به دنیا»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر