کلیپ صوتی «قانع شدن به دنیا»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر