کلیپ صوتی شکست اشخاص یا اهداف؟

گوینده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
مجموعه سازنده: لیلة القدر