کلیپ صوتی «سوار دنیا شوید»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر