کلیپ صوتی «رزق مستمر و جامع»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر