کلیپ صوتی «دعای مکارم الاخلاق را فراموش نکنید»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر