کلیپ صوتی خودتان را دست کم نگیرید!

گوینده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
مجموعه سازنده: لیلة القدر