کلیپ صوتی «حضور مستمر حق را ببینیم»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر